тел.:   (044) 278-73-23
факс: (044) 279-10-39

адреса: м. Київ, вул. Хрещатик 7\11

E-mail:   uks@coop.com.ua -, JavaScript

газета ВІСТІ

пропозиції для бізнесу


Профспілки

Новини Укркоопспілки

23.03.2018

Соціальна відповідальність як основа для формування фахівців нового покоління

Студенти Полтавського університету економіки і торгівлі долучилися до волонтерської роботи в соціальному проекті «Університет третього віку».

Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) вже майже шість десятиліть успішно готує професіоналів для України та світу. Значну увагу навчальний заклад приділяє не тільки якісному засвоєнню студентами теоретичного матеріалу та практичних професійних компетенцій, а й формуванню ціннісних, соціально орієнтованих якостей громадянина, важливої складової громадянського суспільства. Яскравим підтвердженням ефективної виховної й освітньої діяльності університету є більш ніж 88-тисячна студентська громада, об’єднана в Асоціацію випускників ПУЕТу, головною метою якої є взаємодія, комунікація та обмін досвідом зі студентами. Вона, по суті, унікальна, адже створений тісний взаємозв’язок між потенційними роботодавцями й освітнім середовищем університету, а найголовніше − налагоджені ефективні комунікації: соціальна та професійна.

Розвиток у студентів гуманістичних цінностей − одне з пріоритетних завдань виховної роботи в університеті. Такий підхід закріплений у Програмі розвитку лідерських якостей науково-педагогічних працівників і студентів ПУЕТу та повною мірою реалізується Навчально-науковим інститутом лідерства під керівництвом Світлани Іванівни Нестулі. Дієвість цього підходу є очевидною і підтверджується численними волонтерськими й соціальними ініціативами студентів вишу.

Так, нещодавно ініціативна група студентів долучилась до роботи соціального проекту «Університет третього віку». Це освітній, навчальний та інформативно-пізнавальний проект, мета якого − впровадження та практична реалізація принципу «навчання впродовж усього життя», практична допомога в засвоєнні нових знань, розвиток нових навичок, опанування нових компетенцій людьми поважного віку.

Соціальна відповідальність студентів відразу знайшла підтримку в організаторів та координаторів «Університету третього віку».

− Ми ініціювали та успішно реалізовуємо унікальний, життєво необхідний соціальний проект, який задовольняє освітні потреби та інтереси людей поважного віку. Ми радіємо з того, що наші студенти виявили бажання підтримати нас у цьому, допомогти в організації, поділитися своїми компетенціями та вміннями зі слухачами Університету третього віку, − вважає ректор університету, професор Олексій Олексійович Нестуля.

«Бойове хрещення» ініціативна волонтерська група студентів пройшла на практичних заняттях з «Основ комп’ютерної грамотності». Спільно з викладачами (І.В. Усанов, С.Ж. Верезомська, В.С. Сергійчук, В.В. Карманенко) студенти (група КНІТ-21: Максим Дядечко, Денис Фесенко, Артур Мороз, Олександр Заможський,Ігор Лещенко, Ярослав Шаркий, Владислав Тищенко, Роман Михайловський, Ярослав Недбайло; група КНІТ-21і: Валентин Кравцов, Едуард Арінін; група І-41: Віталій Куценко, Дмитро Сосновський; група МО-21: Анна Ляпун, Ольга Горошко, Денис Кухманський, Вікторія Черкас, Вікторія Солод; МО-31: Дар’я Аносова, Катерина Петриченко, Андрій Кравець; ПР-41: Маріне Грігорян; МЕН-11: Гарегін Грігорян; ЕП-31: Дмитро Верезомський; ГРС-15: Юлія Остапенко, Анастасія Василенко, Євгеній Галенко, Наталія Макаренко, Аліна Мотієнко, Владислава Тимошенко, Людмила Чиж; ТХ-31: Тарас Одинюк) допомагали слухачам опановувати елементарні практичні навики роботи з комп’ютером.

− Безмежно вдячна студентам за допомогу в освоєнні комп’ютерної грамоти. Вони молодці: завжди уважні, ввічливі та позитивні. Завдяки таким помічникам ми легко та швидко опануємо комп’ютерну науку! − поділилася своїми враженнями слухачка групи УТВ-101 Нелі Василівна Ульшина.

За її словами, соціальна відповідальність студентів ПУЕТу − приклад для наслідування, адже їхнє добро, позитивне світосприйняття неабияк мотивують людей поважного віку.