тел.:   (044) 278-73-23
факс: (044) 279-10-39

адрес: г. Киев, ул. Хрещатик 7\11

E-mail:   uks@coop.com.ua -, JavaScript

газета ВІСТІ

пропозиції для бізнесу


Профсоюзы

Новости Укркоопсоюза

13.11.2017

Розвиток потенціалу персоналу – пріоритетне завдання Полтавської спілки споживчих товариств

Керівництво Спілки споживчих товариств «Споживспілка Полтавської області» вже не перший рік реалізовує стратегію розвитку персоналу обласної спілки, ініційовану досвідченим управлінцем, людиною з лідерською життєвою і професійною позицією, головою Споживспілки Володимиром Васильовичем Кідіним. Систематичні курси підвищення кваліфікації, тренінги з розвитку професійних та особистісних навичок, розвиток «командних якостей», розширення управлінського інструментарію − ось далеко не повний перелік напрямів розвитку персоналу ССТ «Споживспілка Полтавської області». Примітним є також і те, що подібні заходи спрямовані не лише на управлінський корпус, а й на всіх працівників.

− Кожен працівник є надважливим, цінним елементом нашої системи. Єдність колективу продиктована командним принципом організації нашої обласної організації. Тільки потужні, міцні команди здатні реалізовувати амбітні та нереальні виробничі завдання та бути конкурентоспроможними. Ми, команда Полтавської обласної спілки, − команда однодумців, відданих командній роботі справжніх патріотів своєї справи, − резюмує Володимир Васильович.

У рамках стратегії розвитку персоналу Спілка споживчих товариств «Споживспілка Полтавської області» співпрацює з Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» − вишем, що готує професіоналів відповідно до міжнародних освітніх стандартів, фахівців нового покоління − лідерів у сфері економіки, управління, права, інформаційних технологій та готельно-ресторанної сфери.

Постійним тренером та наставником з розвитку професійних та особистісних якостей є Директор навчально-наукового інституту лідерства ПУЕТ Світлана Нестуля − досвідчений педагог, управлінець, бізнес-тренер. На її рахунку понад 200 професійних тренінгів та майстер-класів, тисячі вдячних учасників та позитивних відгуків.

У жовтні цього року С. Нестуля провела черговий тренінг «Емоційний інтелект (EQ) − інструмент продуктивних відносин та соціального успіху» для голів районних споживчих спілок Полтавської спілки споживчих товариств. Актуальність цієї теми продиктована зростаючою потребою в емоційному інтелекті як однієї із ключових компетенцій для керівника сучасного підприємства. EQ є надважливою, соціально-орієнтованою складовою управлінської діяльності, що ґрунтується на лідерській позиції з виразними елементами емпатії.

Учасники тренінгу мали унікальну можливість ознайомитися з важливими елементами, особливостями розвитку, ключовими характеристиками та з простими і доступними кожному шляхами розвитку свого власного емоційного інтелекту як стратегічної управлінської професійної компетенції. Висока зацікавленість учасників тренінгу свідчить про найголовніше − бажання вчитися, вдосконалюватися, тримати високу планку ефективних управлінських традицій споживчої кооперації України.

− Невід’ємною ознакою успішної, цілеспрямованої людини є постійне, систематичне поповнення арсеналу знань, вмінь, навичок, професійних компетенцій, − підсумовує Директор навчально-наукового інституту лідерства ПУЕТ Світлана Нестуля.